Analiza mikrobiologjike të vezëve dhe produkteve me bazë veze

Vezë dhe produkte me bazë veze për për konsum human Koloni në 30 ° C
Vezë e produkte me bazë veze Enterobakteret
Ushqime të gatshme që përmbajnë vezë të freskëta Enterobakteret
Vezë Shigella spp.
Vezë Clostridium perfringenes
Vezë dhe produkte veze për konsum human Numerim i Stafilokokeve koagulaz pozitiv 
Ushqime me bazë veze dhe nënprodukte të saj Salmonela spp
Vezë dhe produkte me bazë veze për konsum human Escherichia Coli
sqAlbanian