Analiza mikrobiologjike të qumështit dhe produkteve të tij

Akullore dhe ëmbëlsira Zbulimi i Listeria monocytogenes
Djathë, gjalpë dhe krem dhe nënprodukte të tjera që kanë si ingredient qumështin Zbulimi i Listeria monocytogenes
Qumësht e nënprodukte Zbulimi i Listeria monocytogenes
Qumësht pluhur/krem pudër/hirrë pudër/lakozë/  proteinë qumështi, proteinë
hirre
Qumësht dhe produktet e tij për konsum human
Zbulimi i Listeria monocytogenes
Koloni në 30 ° C
Qumësht pluhur dhe hirrë qumështi në trajtë pluhuri Bacillus cereus
Qumësht dhe nënprodukte Bacillus cereus
Akullore dhe ëmbëlsira Enterobakteret
Djathë, gjalpë dhe krem dhe nënprodukte të tjera që kanë si ingredient qumështin Enterobakteret
Qumësht pluhur dhe hirrë qumështi në trajtë pluhuri Enterobakteret
Qumësht dhe nënprodukte Shigella spp.
Qumësht dhe nënprodukte Koliforme
Qumësht dhe produktet e tij për konsum human Numerim i Stafilokokeve koagulaz pozitiv
Qumësht e nënprodukte Escherichia Coli
Ushqime në formë pluhuri për foshnjet dhe ushqimet dietike në trajtë pluhuri për qëllime speciale mjekësore për fëmijët në moshë më të vogël se 6 muaj Enterobakteret
Qumësht dhe produktet e tij për konsum human Salmonela spp

 

sqAlbanian