Analiza mikrobiologjike të peshkut dhe produkteve të tij

Krustace, molusqe të trajtuar termikishtZbulimi i Listeria monocytogenes
Peshk dhe podhime detiZbulimi i Listeria monocytogenes
Peshk i freskët nga ujëra të ëmbla, të përzier, të kripura dhe nënpordukte të peshkut
Zbulimi i Listeria monocytogenes
Peshk në konservëZbulimi i Listeria monocytogenes
Prodhime deti të ngrira ose të konservuara
Prodhime peshku të freskëta  dhe të përpunuara për konsum human
Zbulimi i Listeria monocytogenes
Salmonela spp
Prodhime peshku të freskëta  dhe të përpunuara për konsum humanKoloni në 30 ° C
Molusqe bivalve, Gastropode detare, Tunikat, Ekinodermë dhe produkte pa lëvozhgë të krustaceveEscherichia Coli
PeshkBacillus cereus
Prodhime peshku të freskëta  dhe të përpunuara për konsum humanNumerim i Stafilokokeve koagulaz pozitiv
Molusqe bivalve, Gastropode detare, Tunikat, Ekinodermë dhe produkte pa lëvozhgë të krustaceveVibrio spp
PeshkShigella spp.
Peshk dhe podhime detiEscherichia Coli
sqAlbanian