Analiza mikrobiologjike të mishit dhe produkteve të tij

Mish e nënprodukte Zbulimi i Listeria monocytogenes
Mish i grirë dhe produkte të përgatitur Zbulimi i Listeria monocytogenes
Produkte me bazë mish pule me qëllim të konsumohen të gatuar Zbulimi i Listeria monocytogenes
Produkte mishi me qëllim të konsumohen të pagatuar
Mish dhe produktet e tij për konsum human
Zbulimi i Listeria monocytogenes
Koloni në 30 ° C
Mish dhe nënprodukte Bacillus cereus
Mish dhe nënprodukte Shigella spp.
Mish e nënprodukte Escherichia Coli
Mish dhe nënprodukte Koliforme
Mish dhe produktet e tij per konsum human Numerim i Stafilokokeve koagulaz pozitiv
Ushqime të thata ose të fresketa per kafshë Numerim i Stafilokokeve koagulaz pozitiv
Ushqime me  bazë mish dhe  nënprodukte të tij Salmonela spp
Mish dhe nënprodukte Clostridium perfringenes
sqAlbanian