Analiza mikrobiologjike në produkte të tjera

 
Ushqime për kafshë me origjinë shtazore Zbulimi i Listeria monocytogenes
Ushqime për kafshë me origjinë bimore Zbulimi i Listeria monocytogenes
Ushqime të gatshme për konsum me origjinë shtazore Zbulimi i Listeria monocytogenes
Ushqime të gatshme për konsum me origjinë joshtazore Zbulimi i Listeria monocytogenes
Formula ushqimore në formë pluhuri Zbulimi i Listeria monocytogenes
Konserva dhe komposto Zbulimi i Listeria monocytogenes
Bimë medicinale
Ushqime bimore të freskëta dhe të përpunuara për për konsum human
Zbulimi i Listeria monocytogenes
Koloni në 30 ° C
Prodhime brumi për konsum human Koloni në 30 ° C
Bimë medicinale Koloni në 30 ° C
Ushqime me bimore të freskëta dhe të përpunuara për konsum human Salmonela spp
Prodhime brumi për konsum human Salmonela spp
Ushqime të freskëta ose thata për kafshë Salmonela spp
Bimë medicinale Salmonela spp
Perime të freskëta Escherichia Coli
Receta të përgatitura përfshirë ushqimet e gatshme për konsum Escherichia Coli
Prodhime brumi  për konsum human Escherichia Coli
Bimë medicinale Escherichia Coli
Ushqime në formë pluhuri për foshnjet dhe ushqimet dietike në trajtë pluhuri për qëllime speciale mjekësore për fëmijët në moshë më të vogël se 6 muaj Bacillus cereus
Prodhime drithërash (gruri. misër etj). bukë.makarona etj. Bacillus cereus
Bimë medicinale Bacillus cereus
Fruta dhe perime Bacillus cereus
Formula ushqimore në formë pluhuri Enterobakteret
Konserva dhe komposto Enterobakteret
Xhelatinë dhe kolagjen Enterobakteret
Ushqime: Fruta të thata Maja dhe Myqe
Ushqime me bazë brumi dhe nënprodukte Maja dhe Myqe

Bimë medicinale

Maja dhe Myqe
Prodhime drithërash (gruri. misër etj). bukë.makarona etj. Shigella spp.
Fruta-Perime Shigella spp.
Bimë medicinale Koliforme
Fruta-Perime Koliforme
Ushqime me bimore të freskëta dhe të përpunuara për konsum human Numerim i Stafilokokeve koagulaz pozitiv
Prodhime brumi për konsum human Numerim i Stafilokokeve koagulaz pozitiv
Ingredientë me bazë bimore që futen në proçes prodhimi për konsum human Numerim i Stafilokokeve koagulaz pozitiv
Ushqime të formuluara për fëmijë Numerim i Stafilokokeve koagulaz pozitiv
Ushqime të thata ose të freskëta për kafshë Numerim i Stafilokokeve koagulaz pozitiv  
sqAlbanian