Analiza fiziko-kimike të ujit dhe pijeve alkoolike ose joalkoolike

Ujëra natyrore/ Ujë  nentokësor/ Ujë sipërfaqësor / Ujë i pijshëm

 

pH

Koloni në 22 dhe 37°C

sqAlbanian