Analiza fiziko-kimike të ujit

Ujëra natyrore/ Ujë  nentokësor/ Ujë sipërfaqësor / Ujë i pijshëm

 • PH                                                                                                             
 • Konduktiviteti                                                                            
 • Do (oksigjeni i tretur)
 • TDS (Grimca te ngurta te tretura )
 • TSS(Grimca te ngurta ne pezulli)
 • Cl(Klorure)
 • Nitrite (N-NO2-)
 • Ca
 • Mg
 • Fortesi totale 
 • NH3(Amonium)
 • Al
 • K
 • Cr
 • Fe
 • Ni
 • Zn
 • Mn
 • Fe
 •  Ni
 • Zn
 • Mn
 • Cd
 • Pb
 • Li
 • Na

 

 

sqAlbanian